Tramitació d'expedients

Gestionem i realitzem tot tipus de tràmits d’enginyeria davant l’Administració local (Ajuntament), comarcal (Consell Comarcal i Cambra de Comerç), i la Generalitat.

Totes les instal·lacions és d’obligació legalitzar-les davant els corresponents serveis territorials de les administracions competents i això requereix d’un ampli coneixement de normatives, reglaments

Ajuntament
 • Nova activitat
 • Ampliació, trasllat, canvi de titular
 • Adequació d’activitats existents a la llei 3/98
Departament d’Indústria
 • Registre Industrial
 • Locals comercials
 • Pàrquings
 • Naus industrials, magatzems, tallers
 • Edificis comercials i d’oficines
 • Locals de pública concurrència
Medi Ambient
 • Assessorament en la gestió de residus industrials
 • Tractament d’aigües residuals industrials
 • Alta productors de residus
 • Declaració anual de residus
 • Tràmits Junta de Sanejament, Consorci del Besós
 • Agencia Catalana de l’Aigua (ACA)
Obres
 • Execució d’obres e instal·lacions
 • Execució integral d’obres e instal·lacions (claus en mà)
 • Projecte i direcció
 • Execució de naus industrials, edificis industrials i comercials
 • Obres de reforma
 • Estudis i plans de seguretat i salut d’obres