Energia solar

Energia Solar, energia neta

La radiació solar pot aprofitar-se per a obtenir calor o electricitat sense contaminar. És una energia inesgotable per a la seva llar o empresa.

Electrocamps pot analitzar les seves necessitats i calcular l’estalvi equivalent, proposant-li la solució més òptima i rendible. Desenvolupem projectes per a particulars i empreses, tant en instal·lacions d'energia solar tèrmica com en energia solar fotovoltaica.

Les avantatges principals d’aquest sistema:

  • Independència del subministrament de companyies energètiques
  • Protecció envers futures pujades de preu de l’energia
  • Evitar emissions de gasos nocius pel medi ambient
  • Estalvi econòmic
Energia solar tèrmica per a aigua calenta i calefacció

Mitjançant aquesta tècnica s’aconsegueix transmetre l’energia de la radiació a un fluid, amb la finalitat d’emmagatzemar aquesta energia en aigua sanitària calenta per al seu consum posterior. Aquesta es conserva a temperatures elevades en l’acumulador.

L’absorció de l’energia solar es produeix mitjançant un captador solar, que es tracta d’una superfície preparada per rebre la radiació solar i al mateix temps aïllant per evitar que l’energia captada es dilueixi per cessió tèrmica al ambient, això permet el seu funcionament en tota estació del any, que inclou també temperatures ambient baixes.

Els seus usos més habituals són:

  • Producció aigua calenta sanitària (ACS)
  • Recolzament calefacció
  • Climatització de piscines
Energia solar fotovoltaica per a producció d’electricitat

Una instal·lació fotovoltaica es basa en el principi de que algunes superfícies quan son sotmeses a radiació posen en circulació electrons, generant d’aquesta manera energia elèctrica.

Una instal·lació d’aquest tipus es assimilable a una petita central de producció d’energia elèctrica de forma no contaminat, que injecta el corrent produït a la xarxa elèctrica o bé en zones aïllades es pot fer servir l’energia produïda per consum propi.

Aquests tipus d’instal·lacions permeten adaptar-se a la necessitat de cada usuari, en funció de la superfície disponible i/o dels recursos econòmics, obtenint així un rendiment econòmic de la coberta o espai lliure que disposem.

En el cas de sistemes connectades a la xarxa tota l’energia generada amb els mòduls fotovoltaics es ven a la companyia elèctrica a un preu fins a 5 vegades superior al que paguem a la companyia, per tant, és més profitós vendre tota l’energia a aquest preu subvencionat i comprar la que es consumeix a la companyia elèctrica al preu de tarifa normal. Aquest fet també permet amortitzar la instal·lació al llarg de la seva vida útil.