Domòtica

ISO

La domòtica és tot un conjunt de sistemes que automatitzen les funcionalitats d'un habitatge, millorant el rendiment de l'energia, gestionant la seguretat i les comunicacions, i facilitant l’apagada i encesa de les instal·lacions. A més, aquests sistemes poden ser controlats tant des de dintre de l'habitatge com des de fora

Domòtica i Immòtica
Així com la domòtica s'aplica a un habitatge, la immótica està relacionat amb la incorporació de sistemes de gestió tècnica automatitzada a edificis d'ús terciari o industrial, com oficines, hotels, edificis corporatius, terminals de transport, zones comunitàries, etc.
Automatització d’habitatges sistema Bus.Konnex de ABB, JUNG, Siemens
En Electrocamps treballem amb el sistema Bus.Konnex, un protocol de comunicacions estàndard, obert i normalitzat a Europa, que incorporen en els seus productes les principals marques, com ABB, JUNG o Siemens.