Telecomunicacions

Oferim als nostres clients solucions tecnològiques avançades en tota la gamma de les Telecomunicacions i les xarxes informàtiques:

Xarxes de cablejat estructurat per informàtica, telefonia, veu i dades
Instal·lacions de xarxes informàtiques amb cablejat cat 6 i Racks per donar servei a les necessitats actuals de comunicació, tant de veu (telefonia) com de dades (informàtica) dins les empreses, i envers l’exterior.
Cablejats de FIBRA ÒPTICA
Per tal de connectar diverses xarxes de dades molt allunyades, s’opta pel cablejat amb fibra òptica. D’aquesta manera, tenim una altíssima velocitat de transmissió sense pràcticament límit de distància.
Telefonia bàsica – antenes de TV i parabòliques – TV per cable (TLCA)
En edificis plurifamiliars és d’obligació instal·lar una infraestructura comú de telecomunicacions (ICT) que ens ha de permetre la connexió als habitatges de diverses plataformes, tant de connexió satèl·lit com per cable, per accedir a radio, televisió, o Internet.
Seguretat
Instal·lem qualsevol tipus de sistema de seguretat, alarma intrusió, circuit tancat de TV amb gravació analògica, o bé, amb càmeres IP connectades a la xarxa informàtica, mitjançant cablejat Ethernet o via radio (Wifi).
Control d’accés
Realitzem tot tipus de sistemes de control d’accés per obertura de barreres, portes, o simplement, enregistrar autoritzacions i horaris d’accés de persones a un determinat establiment, a través de teclats numèrics, targetes i clauers magnètics de proximitat i lectors biomètrics.