Contraincendi

Realitzem tota mena d’instal·lacions de contraincendis. Tenim autorització d’Industria amb el nº d’inscripció al RECI 080093318.

Instal·lació – manteniment de mànegues d’incendi
Realitzem instal·lacions segons les necessitats i normativa vigent de mànegues d’incendi BIE25, convenient a la majoria de establiments comercials, aparcaments i magatzems.
Xarxes d’extinció amb ruixadors d’aigua – CO2 – escuma
Es realitzen aplicacions especials per extinció mitjançant ruixadors d’aigua (CO2) en funció de l’ús o dels materials continguts en la sala.
Instal·lació de columnes seques i extintors
Instal·lació d’extintors en pols, de CO2, segons les diferents necessitats, en funció de l’eficàcia necessària en cada ubicació.
Detecció i manteniment d’alarma automàtica d’incendi
Instal·lació de sistemes de detecció automàtiques mitjançant centrals analògiques o digitals, les quals ens poden donar en tot moment unes dades fiables i segures de l’estat de la instal·lació.