>Manteniments terciaris

Preventiu

Les instal·lacions i equips suposen una inversió important per a les empreses. La manera d’obtenir el millor rendiment i preservar el valor de la inversió es realitzant un bon manteniment.

Electrocamps ha desenvolupat un sistema integral de gestió de manteniments que dóna prioritat a la prevenció i diagnòstic d’avaries. Els manteniments més habituals comprenen les instal·lacions elèctriques, de climatització, i energia solar.

En alguns casos, la Reglamentació vigent ja exigeix revisions periòdiques i manteniments específics, realitzats per instal·ladors i mantenidors autoritzats, els quals ens responsabilitzem del bon funcionament, eficiència i, sobretot, els aspectes relacionats amb la seguretat.

Un manteniment correcte li proporcionarà:

  • Augment de vida de la instal·lació i els equips
  • Prevenció d’avaries
  • Estalvi d’energia
  • Aprofitament màxim de les prestacions dels sistemes
  • Compliment de normativa
  • Seguretat de les instal·lacions
Correctiu i reparació d’avaries

Es dóna un servei prioritari a tots els clients en cas d’avaria, per tal de poder restablir el més ràpid possible el servei afectat. Aconsellant sempre la millor opció qualitat/preu pel client.