Projectes d'activitats

Tramitació davant l’Administració local de les llicencies municipals d’activitats innòcues i permisos municipals ambientals.

  • Nova activitat
  • Ampliació, trasllat, canvi de titular
  • Adequació d’activitats existents a la llei 3/98