Gestió de projectes

Servei de gestió integral d’un projecte, que inclou, segons la voluntat del client, els diversos aspectes de gestió d’un projecte com: Direcció facultativa, direcció d’execució d’obra, licitació de partides d’obra, selecció d'industrials. Totes aquestes tasques, com un servei integral, permeten una coordinació òptima de totes les fases de l’actuació, millorant el temps d’execució, el resultat final i la despesa total.