Trajectòria d'empresa

L’empresa electrosae, fundada per MARCEL CAMPS BELLONCH, va començar les seves activitats l’1 de gener de 1965, amb domicili social a la Travessia de l’Escorxador, a Les Franqueses del Vallès. És avui una empresa amb més de 50 anys de servei al Client.

És des de l’inici de l’any 2007 que l’empresa reafirma la seva constant evolució i passa de ser una empresa individual a una societat limitada amb una nova imatge actualitzada amb la denominació electrocamps instal·lacions s.l.

electrocamps, com a empresa de serveis, és una empresa que ha apostat per la qualitat de les seves activitats, instal·lacions i serveis, tot això avalat per una àmplia cartera de clients.

electrocamps és una empresa al Servei dels Clients, que innovant constantment i adaptant-se a les necessitats de la societat actual aposta per la qualitat en les seves activitats, mantenint sempre un esperit de servei, constància i serietat.

Disposa del seu propi departament d’enginyeria per la realització de projectes, direcció d’obres i legalitzacions industrials per tal de donar un servei integral als seus clients i garantint així la màxima professionalitat, eficàcia i coneixement tècnic dins el seu àmbit d’actuació.

Electrocamps instal·lacions s.l., és avui una empresa amb constant evolució, encapçalada per David Camps en la Direcció Tècnica i Sílvia Camps en la Direcció Administrativa, i un gran equip humà que amb esforç i dedicació han aconseguit la confiança dels seus clients, fent possible una constant i sòlida evolució.

El ventall d’instal·lacions realitzades, des d’enllumenats públics, instal·lacions esportives, pavellons, camps de futbol, pistes de tenis, edificis comercials, hotels, indústries i edificis d’habitatges.

Actualment ens dediquem a projectar, realitzar i mantenir tot tipus de instal·lacions industrials, domèstiques i comercials, dins de les vessants d’electricitat, climatització, calefacció, aigua, gas, domòtica, telecomunicacions, xarxes informàtiques, automatitzacions, energia solar i contra incendis.

Dins l’àrea industrial, realitza xarxes de distribució de baixa tensió a polígons industrials, instal·lacions a grans naus, muntatges de quadres elèctrics de distribució i comandament d’automatismes així com control de processos automàtics a través d’autòmats programables.

Molt important avui, és el sector de les energies alternatives, al que fa més de 25 anys que hi són presents; energia solar – tèrmica i fotovoltaica i energia eòlica, amb la que es poden obtenir grans estalvis energètics, tant al sector domèstic com industrial.

Dins el sector de la climatització som instal·ladors autoritzats de DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, ROCA, SANYO, CLIMAVENETA i TOSHIBA donant resposta a totes les necessitats de climatització presents al mercat actual amb els sistemes més innovadors i eficients.

Amb el departament d’enginyeria, especialitzada en tots els àmbits en els que l’empresa desenvolupa la seva activitat dissenya, optimitza i racionalitza qualsevol instal·lació a realitzar, que alhora és legalitzada als organismes oficials pertinents.

Fotos d'arxiu