Acreditacions

Disposem de totes les Autoritzacions Professionals expedides pel Departament d'Industria de la Generalitat que acrediten la nostra capacitat i ens autoritzen a exercir en les següents disciplines:

REA
(Registre d'Empreses Acreditades Sector de la Construcció a Catalunya)
REIF
(Registre d'Empresa Instal·ladora i Conservadora d'instal·lacions Frigorífiques)
REIMITE
(Registre d'Empreses Instal·lador i Mantenidora d'Instal·lacions Tèrmiques en Edificis)
REIP-1
(Registre d'Empreses Instal·ladores d'Instal·lacions Petrolíferes de cat-1)
REIG
(Registre d'Empreses Instal·ladores de Gas categoria IG-4)
RECI
(Registre d'Empresa Instal·ladora-Mantenidora d'aparells, equips i sistemes de protecció contraincendi)
TELECOS
(Registre d'Empresa Instal·ladora d'Instal·lacions de Telecomunicacions)

Documents

Titulació acreditativaMemòria d'Empresa