Obres i Projectes

Instal.lacions FotovoltàiquesINSTAL.LACIONS FOTOVOLTÀIQUES
EUTRASAEUTRASA
Instal·lacions integrals del concessionari: enllumenat - mànegues d’incendi – climatització exposició mitjançant màquines ROOFTOP amb freecooling – quadres elèctrics – xarxa d’aire comprimit – aigua – xarxa veu i dades.
PÀVERPÀVER
Climatització de la planta d’oficines amb el sistema de caudal variable de refrigerant VRV – DAIKIN amb cassetes i màquines de conductes.
ELITEMOTORELITEMOTOR
Instal·lacions integrals del concessionari: enllumenat – contraincendi - climatització – veu i dades.
Edifici d'oficines TILMA GranollersEdifici d'oficines TILMA Granollers
Instal·lacions de l’edifici TILMA a Granollers, edifici d’oficines, locals comercials,i naus de magatzems – línies de distribució baixa tensió de Endesa – Estació transformadora.
Zona Esportiva Corró D’AmuntZona Esportiva Corró D’Amunt
Instal·lacions en zona esportiva de Corró d’Amunt: Rec aspersió – Bombes de pressió – Energia Solar – Climatització Daikin – Calefacció – Ventilació.